Afdeling Infra & Wijkbeheer

Afdelingsmanager: dhr. M.J. Kroon (Maarten)

Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte;

  • Afval
  • Groen
  • Ondergrondse infrastructuur
  • Water
  • Wegen

De afdeling Infra & Wijkbeheer richt zich op het vorm geven aan de infrastructuur van Nijkerk en het beheren en onderhouden hiervan en de openbare ruimte in Nijkerk.

Infra

Infra heeft als hoofdtaak het regisseren van grootschalige infrastructurele projecten, zoals de aanleg van wegen en riolering.

Wijkbeheer

Wijkbeheer heeft als hoofdtaken het beheer en onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden, parken en groenvoorzieningen en het beheer en onderhoud van speelvoorzieningen, riolen, openbare verlichting en de begraafplaatsen.

Contact

20 december 2014

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27
Postbus 1000
3860 BA Nijkerk

E-mailadres
gemeente@nijkerk.eu

Telefoonnummer
14 033

twitterbutton.nl